مدیریت لکوموتیو

مدیریت لکوموتیو

مدیریت لکوموتیو , راهکار جامع حمل و نقل , نرم افزار حمل و نقل ریلی

 • مدیریت لکوموتیو
 • لیست سوابق سیر لکوموتیوها شامل وضعیت لکوموتیو، ایستگاه اتصال، ایستگاه انفصال، مسافت سیر، زمان سیر، میزان توقف و امکان ارجاع به اطلاعات قطار مربوطه
 • آخرین موقعیت لکوموتیوها شرکت شامل اطلاعات قطار جاری، ایستگاه جاری و زمان توقف
 • مدیریت سیرهای نامرتب و کنترل روال منطقی سیرها که در صورت جا افتادن سیر لکوموتیوها در اطلاعات گراف راه‌آهن
 • سوابق مسیرهای پیموده شده لکوموتیو در بلاک‌ها به همراه زمان سیر، میزان توقف و امکان ارجاع به اطلاعات قطار مربوطه
 • محاسبه کارکرد لکوموتیوهای شرکت و تفکیک سهم کارکرد شرکت در قطارهای مشترک با سایر شرکت‌ها
 • گزارش کمسیون گراف جهت بررسی عملکرد و سیر لکوموتیوها
 • ثبت اطلاعات صورت‌وضعیت دریافتی از راه‌آهن (qlikView)
 • ایجاد ساختار قطارهای شرکت از اطلاعات صورت‌وضعیت راه‌آهن جهت بررسی جزءبه‌جزء آن
 • مقایسه قطار به قطار کارکرد شرکت با صورت‌وضعیت راه‌آهن و تعیین قطارهای دارای مغایرت با امکان مشاهده همزمان جزئیات دو قطار جهت تعیین علت مغایرت.

مدیریت لکوموتیو , راهکار جامع حمل و نقل , نرم افزار حمل و نقل ریلی

  Back to Top