اطلاعات پایه

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه, نرم افزار حمل و نقل جاده ای


 • امکان تعریف شرکت های حمل و نقل و باربری همکار
 • امکان تعریف مشتریان و صاحبان بار و کالاها
 • امکان تعریف و جستجوی کالا بر اساس کدینگ بین المللی
 • امکان تعریف اطلاعات کشورها، شهرها و مبادی و مقاصد حمل کالا
 • اطلاعات پایه, نرم افزار حمل و نقل جاده ای

   مدیریت پروژه‌های حمل جاده ای

   مدیریت پروژه‌های حمل جاده ای, نرم افزار حمل و نقل جاده ای  

   مدیریت عملیات و رهگیری

   مدیریت عملیات و رهگیری جاده ای, نرم افزار حمل و نقل  

   مدیریت کرایه حمل و صورت حساب ها

   مدیریت کرایه حمل و صورت حساب ها , نرم افزار حمل و نقل جاده ای

   Back to Top