نرم افزار حمل و نقل ریلی
راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا Sayna ITS

6-126-1

مدیریت لکوموتیوران

نرم افزار حمل و نقل ریلی

مدیریت سیر و حرکت راه آهن (قطار)

به طور کلی هر سیر ناوگان در شبکه ریلی توسط قطار انجام می گیرد. معمولاً قطار متشکل از یک یا چند لکوموتیو، تعدادی واگن و یک یا چند لکوموتیوران بوده که از مبدا به مقصد معینی حرکت می کند. با توجه به خصوصی سازی راه آهن و فعالیت شرکت ها در حوزه های مختلف واگن، لکوموتیو و تامین لکوموتیوران، هر کدام به نحوی به این اطلاعات نیازمند هستند. در این بخش از نرم افزار حمل و نقل ریلی ساینا زیر ساخت سیر و حرکت راه آهن به گونه طراحی شده که هر گروه از شرکت ها بتوانند اطلاعات مورد نیاز ناوگان و یا پرسنل خود را از آن استخراج نمایند. اطلاعات این بخش از طریق سیستم سیر و حرکت راه آهن به روز رسانی می گردد. برخی از امکانات و ویژگی های این بخش عبارتند از:

  • مدیریت اطلاعات انواع قطارهای تشکیل‌شده در نواحی مختلف راه آهن
  • مدیریت اطلاعات واگن‌ها، لکوموتیوها و لکوموتیوران‌های قطار
  • مدیریت به روز رسانی اطلاعات قطار از سیستم سیر و حرکت راه آهن
  • مدیریت قطارهای برنامه ای و تعیین زمان تشکیل، حرکت و برنامه سیر قطار
  • کنترل سیر قطار با برنامه تعیین شده و تعیین انحرافات سیر و حرکت

مدیریت اطلاعات شبکه ریلی

یکی از مهمترین ظرفیت های حمل و نقل ریلی زیرساخت شبکه شامل ایستگاه های راه آهن، خطوط اصلی، خطوط فرعی و ظرفیت های تخلیه و بارگیری می باشد که در نرم افزار حمل و نقل ریلی به صورت یکپارچه مدیریت می گردد. برخی از امکانات این بخش عبارتند از:

 • مدیریت اطلاعات ایستگاه‌های کشور و کدهای استاندارد در معاونت‌های مختلف راه‌آهن
 • مدیریت اطلاعات نواحی راه‌آهن
 • مدیریت اطلاعات خطوط فرعی اختصاصی ایستگاه‌های کشور
 • مدیریت مسافت‌های بین ایستگاه‌ها به تفکیک فواصل خطوط فرعی اختصاصی
 • مدیریت بلاک های شبکه ریلی
 • مدیریت اطلاعات نواحی راه‌آهن
 • مدیریت ظرفیت تخلیه و بارگیری ایستگاه های مختلف به تفکیک خطوط فرعی
 • مدیریت تجهیزات ایستگاه ها
 • مدیریت مختصات جغرافیایی ایستگاه ها و خطوط فرعی و مشاهده روی نقشه (GIS)

مدیریت اطلاعات ناوگان ریلی

 • مدیریت کلاس ماشین آلات ریلی شامل واگن باری، واگن مسافری، لکوموتیو، درزین و …
 • مدیریت گروه ماشین آلات ریلی شامل اطلاعات فنی و امکان معادل سازی نرم افزار حمل و نقل ریلی با سیستم نگهداری و تعمیرات
 • مدیریت اطلاعات ماشین آلات ریلی شامل وضعیت، برنامه تعمیرات و …
 • مدیریت اطلاعات مالکیتی ناوگان ریلی کشور
 • مدیریت انواع بارگیر

برای دریافت مشاوره رایگان نرم افزار حمل و نقل ریلی ساینا با کارشناسان ما تماس بگیرید

۰۳۱۳۶۲۶۱۸۶۳ داخلی ۲۰ – تلفن همراه : ۰۹۱۹۶۹۴۹۴۱۶

Back to Top