استقرار Sayna ITS ریلی و سیستم مدیریت قراردادها در ریل سیر کوثر

استقرار Sayna ITS ریلی و سیستم مدیریت قراردادها در ریل سیر کوثر

آغاز استقرار راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا Sayna ITS ( بخش ریلی- واگن) ، سیستم GIS ریلی و نرم افزار مدیریت قراردادها در شرکت ریل سیر کوثر ( سهامی عام)

شرکت مهندسی ساینا سیستم پس از انعقاد قرارداد، اقدام به نصب، استقرا و آموزش راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا Sayna ITS در شرکت ریل سیر کوثر می نماید.

استقرار Sayna ITS ریلی و سیستم مدیریت قراردادها در ریل سیر کوثر

 

شرکت قطارهای مسافری کوثر از سال ۱۳۸۴ به منظورتوسعه ناوگان ریلی و مسافری وارد عرصه کشور شده است. این شرکت با خرید ۲ رام قطار مسافری غزال فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر با ۵ رام قطار در مسیر توسعه ای پیش می رود.

شرکت ریل سیر کوثر از دی ماه ۱۳۹۵ در بازار دوم فرابورس پذیرفته شده است.

شرکت ریل سیر کوثر با خرید واگن های۴ تخته لوکس  غزال فعالیت خود را  در مسیر مشهد- بندرعباس- مشهد  و مشهد-یزد- مشهد آغار کرده است.

شرکت ریل سیر کوثر در سال ۱۳۹۲ از طریق  مزایده راه آهن، موفق به خرید ۱۳۴ دستگاه واگن مخزن دار مخصوص حمل ونقل مواد نفتی و روغنی گردید.