استقرار راهکار یکپاچه حمل و نقل در توکا کشش

استقرار راهکار یکپاچه حمل و نقل در توکا کشش

شرکت مهندسی ساینا سیستم پس از انعقاد قرارداد فروش لایسنس راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا Sayna ITS  (بخش ریلی –واگن) و نرم افزار مدیریت قراردادها و صورت وضعیت ها ، اقدام و راه اندازی نرم افزارهای مذکور در شرکت توکا کشش نموده است. 

 

۱. راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا Sayna ITS ( بخش ریلی – واگن )
۱.۱. مدیریت قطار
به طور کلی هر سیر ناوگان در شبکه ریلی توسط قطار انجام می گیرد. معمولاً قطار متشکل از یک یا چند لکوموتیو، تعدادی واگن و یک یا چند لکوموتیوران بوده که از مبدا به مقصد معینی حرکت می کند. با توجه به خصوصی سازی راه آهن و فعالیت شرکت ها در حوزه های مختلف واگن، لکوموتیو و تامین لکوموتیوران، هر کدام به نحوی به این اطلاعات نیازمند هستند.

 مدیریت اطلاعات انواع قطارهای تشکیل‌شده در نواحی مختلف راه آهن
 مدیریت اطلاعات واگن‌ها، لکوموتیوها و لکوموتیوران‌های قطار
و…..
۱.۲. مدیریت اطلاعات شبکه ریلی
یکی از مهمترین ظرفیت های حمل و نقل ریلی زیرساخت شبکه شامل ایستگاه های راه آهن، خطوط اصلی، خطوط فرعی و ظرفیت های تخلیه و بارگیری می باشد که در سیستم مدیریت حمل و نقل ریلی به صورت یکپارچه مدیریت می گردد. برخی از امکانات این بخش عبارتند از:
 مدیریت اطلاعات ایستگاه‌های کشور و کدهای استاندارد در معاونت‌های مختلف راه‌آهن
 مدیریت اطلاعات نواحی راه‌آهن
و…..
۱.۳. مدیریت اطلاعات ناوگان ریلی
 مدیریت کلاس ماشین آلات ریلی شامل واگن باری، واگن مسافری، لکوموتیو، درزین و …
 مدیریت گروه ماشین آلات ریلی شامل اطلاعات فنی و امکان معادل سازی با سیستم نگهداری و تعمیرات
و…..

۱.۴. مدیریت واگن
بخش مدیریت واگن راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا کلیه زیر ساخت های نرم افزار و ابزاری که بتواند به افزایش بهره وری و هوشمندی در این حوزه کمک نماید را تولید نموده که برخی از آن به شرح زیر می باشد.
۱.۴.۱. مدیریت اطلاعات بارنامه
بارنامه در صنعت ریلی مجوز سیر واگن می باشد و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این سیستم امکان مدیریت اطلاعات بارنامه از لحظه تحویل بارنامه خام تا مصرف و تایید و ممیزی آن وجود دارد.

۱.۴.۲. عملیات واگن و مدیریت فرآیند حمل
با توجه به استقرار سیستم مدیریت حمل بار راه آهن ج.ا.ا توسط شرکت مهندسی ساینا سیستم و نیاز مشترک این اطلاعات توسط راه آهن، شرکت های حمل و نقل ریلی و صاحب کالا، کلیه شرکت های حمل و نقل ریلی ملزم به ثبت این اطلاعات در سیستم راه آهن بوده و این اطلاعات از طریق وب سرویس قابل انتقال و ثبت به صورت اتوماتیک در سیستم شرکت ها می باشد. برخی از امکانات این بخش عبارتند از:
 ثبت انواع عملیات و وضعیت برای واگن ها
 تعیین فرآیند عملیاتی هر پروژه و تعیین توالی انجام کار، زمان استاندارد، نحوه ثبت و سایر اطلاعات مورد نیاز
 ثبت عملیات های انجام شده روی واگن به صورت دسته جمعی و تعیین وضعیت واگن
و…..

۱.۴.۳. رهگیری واگن
با توجه به تعداد زیاد ایستگاه ها و عدم وجود نیروی انسانی و زیر ساخت های سخت افزاری لازم توسط شرکت های خصوصی در کلیه ایستگاه های راه آهن، تنها راه تعیین موقعیت واگن در شبکه ریلی، استفاده از اطلاعات سیر و حرکت راه آهن (گراف سیر و حرکت) می باشد. در نرم افزار یکپارچه حمل و نقل ساینا با بهره گیری از زیر سیستم مدیریت قطارها، اطلاعات قطارهای مربوط به ناوگان شرکت از گراف راه آهن به روز شده و با ترکیب آن با اطلاعات سیر و پروژه های حمل، اطلاعات دقیق و جامعی از آخرین وضعیت ناوگان و همچنین سوابق سیر آن در اختیار کاربران قرار می دهد.

۱.۵. مدیریت پروژه های حمل
مدیریت پروژه های حمل در حمل و نقل می تواند در تخصیص بهتر منابع، تعیین درآمد و هزینه، برنامه ریزی و به صورت کلی تعیین سود زیان و صرفه اقتصادی هر فعالیت کمک فراوانی نماید. در نرم افزار یکپارچه حمل و نقل ساینا امکاناتی فراهم شده که کلیه فعالیت ها در قالب پروژه مدیریت شوند. برخی از امکانات این بخش عبارتند از:
 تعریف گروه پروژه و پروژه های حمل جاده ای، ریلی، ترکیبی و کانتینری
 امکان تعریف پروژه های زیر مجموعه جهت تعیین بخش های مختلف پروژه های ترکیبی و کانتینری
و…..

۱.۶. برنامه ریزی حمل
برنامه ریزی حمل و کنترل آن یکی از مهمترین دغدغه ها در شرکت های حمل و نقلی و صاحبان کالا (معادن، کارخانجات، شرکت های بازرگانی و …) می باشد. عدم کنترل مناسب برنامه حمل در شرکت های حمل و نقلی باعث کاهش بهره وری ناوگان، در شرکت های تولیدی باعث توقف تولید و در شرکت های بازرگانی باعث عدم اجرای تعهدات می گردد. در نرم افزار یکپارچه حمل و نقل ساینا امکانات ویژه ای در راستای برنامه ریزی حمل و کنترل عملکرد در نظر گرفته شده است:
 امکان تعریف مسیرهای کلان حمل ریلی، جاده ای
 امکان برنامه ریزی حمل بر اساس مسیر کلان، پروژه حمل و مسیر های حمل ریلی و جاده ای ، کانتینری و ترکیبی
و…..

استقرار راهکار یکپاچه حمل و نقل در توکا کشش

۲. مدیریت قراردادها
۲.۱. اطلاعات پایه
 ثبت انواع قرارداد های سازمان اعم از خرید و فروش
 تعریف انواع ضمانت نامه های قرارداد
 تعریف انواع کسورات قراردادها
۲.۲. اطلاعات قرارداد
 امکان ثبت اطلاعات قراردادهای سازمان مشتمل بر قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات
 امکان ثبت و بارگذاری اسکن قراردادهای منعقده
 امکان دریافت گزارشات متنوع از لیست قراردادهای سازمان با فیلترینگ متنوع روی پارامترها و فیلدهای مختلف
و…..
۲.۳. امکانات بخش تضامین :
 – امکان ثبت انواع تضامین اعم از ضمانتنامه بانکی، چک، سفته، وجوه نقد و …
 – امکان ثبت تضامین جهت ضمانت حسن انجام کار، شرکت در مناقصه، پیش پرداخت و یا …
و…..
۲.۴. ثبت صورت وضعیت قرارداد های خرید
 – امکان ثبت اطلاعات صورت وضعیت ناخالص (کارکرد) پیمانکاران در سیستم
 – محاسبه مبلغ کسورات متعلقه به هر صورت وضعیت (بیمه، مالیات تکلیفی، مالیات بر ارزش افزوده، حسن انجام کار، جرایم و …) و محاسبه و ثبت خالص مبلغ پرداختی

و…..
۲.۵. مدیریت قراردادها و صورت‌حساب‌ها حمل
 ثبت اطلاعات قراردادهای حمل شامل تاریخ، تناژ، پیش‌پرداخت، بیمه، مالیات و حسن انجام کار و تعیین تعهدات زمان تخلیه و بارگیری کارفرما و تعهدات زمان حمل پیمانکار.
 مدیریت اطلاعات الحاقیه های قراردادهای حمل شامل تغییر زمان حمل، تناژ و نرخ
 امکان تعیین پروژه‌های مرتبط با قرارداد حمل و تعیین تناژ، نرخ، نوع ارز، معیارهای محاسبه وزن و تعیین سایر مبالغ مرتبط در دوره‌های مختلف.
و…..
۲.۵.۱. رفع مغایرت حق دسترسی راه‌آهن

۲.۶. بخش آرشیو الکترونیکی
 – ثبت و نمایش اسکن قراردادها، الحاقیه ها، رسیدهای دریافت چک، رسید های استرداد ضمانت نامه ها و … در بخش قراردادها
 – ثبت و نمایش اسناد مناقصه، صورتجلسه کمیسیون معاملات، صورتجلسه گشایش پاکات مناقصه، رسیدهای تحویل پاکات، گزارشات توجیهی، متره و برآورد، نقشه های اجرایی، صورتجلسات اجرایی و … در بخش پیش از انعقاد قرارداد